Privacy Statement

Select Wellness Group verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u hierover informeren en antwoord geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van de gegevens:

 • Zorgen dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarom wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.
 • Uitleggen op welke manier en met welk doel wij de persoonsgegevens die u met ons deelt gebruiken.
 • Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft betreffende de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via info@selectwellness.nl.

Allereerst definiëren wij de begrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’:

Persoonsgegevens:
alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam en e-mailadres, maar ook uw geboortedatum of transactiegegevens.

Verwerken:
alles wat er gedaan kan worden met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.

1. Van wie verwerkt Select Wellness Group persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen waar wij direct een relatie mee hebben of hebben gehad. Dit zijn persoonsgegevens van:

Klanten
Alle mensen die via de website
www.selectwellness.nl een bestelling hebben geplaatst of een cadeaubon hebben geactiveerd. Zakelijke klanten door middel van een bericht aan info@selectwellness.nl

Wellnesscard houders
Alle mensen die door middel van een Wellnesscard punten sparen of door middel van een Thermen & Beautygroup pas punten hebben gespaard bij de sauna’s.

Nieuwsbrief abonnees
Alle personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en periodiek een e-mail ontvangen met informatie, aanbiedingen en acties van Select Wellness Group.

Winactie deelnemers
Alle mensen die deelnemen aan een winactie van Select Wellness Group evt. in samenwerking met derden.

2. Welke persoonsgegevens worden er bewaard en verwerkt en met welk doel?

 • Identificerende gegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Transactie gegevens, zoals bezochte saunalocaties.
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer.
 • Technische gegevens, zoals IP adres.
 

Soort gegevens:

   

Persoonsgegevens van:

Identificerende gegevens

Transactie gegevens

Betaal gegevens

Technische gegevens

Klanten

x

Wellnescard houders

x

x

Nieuwsbrief abonnees

x

x

x

Winactie deelnemers

x

x

3. Hoe komt Select Wellness Group aan mijn persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft, doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening, bijvoorbeeld tijdens het bestellen, activeren of registreren van een bepaald wellness-product. Ook komen wij aan uw gegevens doordat u een vraag stelt aan onze klantenservice door middel van het contactformulier. Of omdat u zich op eigen initiatief heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of een winactie.

4. Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Select Wellness Group, Leusderend 40, 3832 RC Leusden.

5. Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Binnen Select Wellness Group kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Met welk doel worden de gegevens verwerkt?

Klanten
Om bestellingen voor u te kunnen versturen per post of per e-mail, persoonlijke berichten toe te kunnen voegen en mogelijk service te verlenen zoals het retourneren van uw gelden.

Wellnesscard houders
Voor het activeren van uw Wellnesscard en het kunnen bij- en afschrijven van punten, en mogelijk verlenen van service zoals het blokkeren van uw pas of het opnieuw toesturen van uw pas.

Nieuwsbrief abonnees
Om u periodiek te informeren over nieuwe acties en aanbiedingen van Select Wellness Group met commerciële doeleinden.

Winactie deelnemers
Voor het registreren van uw deelname en het uitsluiten van mogelijk fraude door meerdere malen aan te melden via één computer.

Wij kunnen aan de hand van uw persoonsgegevens onze producten en diensten verbeteren en nieuwe producten ontwikkelen a.d.h.v. opgestelde interesseprofielen. Soms werken we samen met Social Media en andere digitale platformen, om bijvoorbeeld een relevante advertentie te laten tonen. Met uw persoonsgegevens kunnen wij onze relatie onderhouden door middel van noodzakelijke serviceberichten met betrekking tot het wellness-product in uw bezit.

7. Gebruikt Select Wellness Group mijn persoonsgegevens ook voor andere doeleinden?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Indien dit niet voldoende duidelijk is, zal uw toestemming worden gevraagd.

8. Hoe lang bewaart Select Wellness Group mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of wettelijke termijn die daaraan gesteld is. In de meeste gevallen bedraagt de termijn tot 2 jaar na uw relatie met Select Wellness Group.

9. Geeft Select Wellness Group mijn persoonsgegevens aan derden?

Uitsluitend op het moment dat u deelneemt aan een (win)actie van een derde partij via ons platform is het mogelijk dat uw gegevens vertrekt worden aan een derde partij. In dat scenario gaat u akkoord met de geldende deelname voorwaarden waar het delen van de persoonsgegevens onderdeel van kan zijn. Veelal met als doel het kunnen afleveren van de gewonnen prijs op uw woon- of e-mailadres. Er worden geen gegevens verstrekt aan landen buiten de EU.

10. Neemt Select Wellness Group automatische besluiten over mij?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u, die gemaakt worden door computers, en niet door mensen. Select Wellness Group maakt hier in geen geval gebruik van.

11. Welke rechten heb ik bij Select Wellness Group?

Recht op inzage
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u specifiek verwerken. Wij zijn dan verplicht u inzage te geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt.

Recht op correctie
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Soms is het mogelijk om de aan ons verstrekte gegevens zelf te corrigeren. Bijvoorbeeld voor de Wellnesscard: die kunt u aanpassen via uw persoonlijk account.

Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Recht op verwijdering
U kunt ons vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw gegevens. Wij nemen uw bezwaar in behandeling uitsluitend:

 • Als er geen lopende zaak is met de klantenservice
 • U geen openstaande bestelling heeft
 • U geen openstaande betaling heeft aan Select Wellness Group
 • Er geen verdenkingen zijn omtrent misbruik van onze diensten

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om ons te vragen om gegevens de u ons in het kader van de overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Soms is het mogelijk om gegevens die u ons zelf heeft verstrekt ook zelf te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij uw recente transactiegegevens: die kunt u raadplegen via onze saldochecker.

Recht op bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Select Wellness Group. Select Wellness Group zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht van bezwaar tegen direct marketing
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Het kan zijn dat u alleen bezwaar maakt op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u niet meer benaderd wilt worden via de nieuwsbrief, maar nog wel serviceberichten wilt ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen die onderin elke marketingmail staan opgenomen.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan?
Dan zullen wij zo’n verzoek beantwoorden binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen.

Wij kunnen u vragen u te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om transactie inzage: we willen dan zeker weten dat wij de gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet komen.
Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad of omdat dit niet mag van de wet. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Select Wellness Group om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij dat u ook weten.

Indien wij uw gegevens op verzoek aanpassen of verwijderen, dan zullen wij u dat laten weten.

12. Hoe kun u uw rechten uitoefenen?

Voor een verzoek of vraag over de verwerking van persoonsgegevens door Select Wellness Group kunt u ons contactformulier raadplegen via www.selectwellness.nl/contact of contact opnemen via onze klantenservice via telefoonnummer 015-3101332 of info@selectwellness.nl

Uitsluitend schriftelijke verzoeken m.b.t. bovengenoemde kunnen in behandeling worden genomen.

Updates van ons privacy statement
Ja, het kan voorkomen dat ons privacy statement moet worden bijgewerkt. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De meest actuele versie van het privacy statement is altijd beschikbaar via onze website www.selectwellness.nl

25 mei 2018, Leusden

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Exclusieve acties -->
Ontvang aanbiedingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief